Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Unga i ekonomiskt utsatta hushåll

Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 1: Ingen fattigdom
Indikator SDG.1.1

Med ekonomiskt utsatta avses hushåll med låg inkomst eller ekonomiskt bistånd (tidigare kallat socialbidrag). Med låg inkomst avses lägsta utgiftsnivå baserad på den socialbidragsnorm, som fastställdes på 1980-talet (med inflationsuppräkningar) och en norm för boendeutgifter. Om inkomsterna understiger dessa normer definieras detta som låg inkomst. Med ekonomiskt bistånd menas att sådant erhållits minst en gång under året. Nyckeltalet beräknas på samma sätt som Rädda barnens Barnfattigdomsindex som dock använder åldersgruppen 0-17 år.

Andel invånare 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll

Datakälla: SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010.
Senaste värdet:
6,9 % (2020).
Utgångsvärde:
10,0 % (2010).
Mål:
4,0 % (2030).

Kommentar

Kommentar om utvecklingen hos kommunen.

Uppdaterad: 2022-08-10