Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Avsaknad av tillit

Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Indikator SDG.10.1

Resultaten är 4-årsmedelvärden hämtade från den nationella enkäten Hälsa på lika villkor.

Andel invånare 16-84 år med avsaknad av tillit till andra.

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2010.
Senaste värdet:
26 % (2022).
Utgångsvärde:
26 % (2010).
Uppdaterad: 2023-09-13