Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Skyddad natur

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Indikator SDG.15.1

Med skyddad natur avses område inom nationalpark, naturreservat, naturvårdsområden och biotopskyddsområde.

Andel skyddad natur

Datakälla: SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2014.
Senaste värdet:
1,7 % (2021).
Utgångsvärde:
1,5 % (2014).
Uppdaterad: 2022-08-10