Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Uppdrag och samverkan

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Här listas aktuella uppdrag från politik och kommunledning samt pågående projekt och samverkansinitiativ.

Uppdrag och samverkan SDG.15.3

Samverkansinitiativ som listas är samverkan över organisationsgränser som ska leda till gemensamma insatser. Nätverk listas inte om de inte också har fokus på gemensamma åtgärder.

Rad-id Uppdrag Status Slutår Ansvar

Påbörjad

0

Påbörjad
Projekt - Restaureing av backsvalemiljöer

Påbörjad

2023

Falkenbergs ornitologiska förening, Kommunsstyrelseförvaltningen , Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Påbörjad

1

Påbörjad
Projekt - Biologisk mångfald på golfbanor

Påbörjad

2023

Svenska golfförbundet

Påbörjad

2

Påbörjad
Uppdrag - Ta fram skötselplan för tätortsnära skogar

Påbörjad

2023

Kommunsstyrelseförvaltningen , Kultur,  fritid och teknikförvaltningen , Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Påbörjad

3

Påbörjad
Projekt - Häckande vadare - Falkenbergs norra kust

Påbörjad

2021

Påbörjad

4

Påbörjad
Projekt - skyddsvärda träd

Påbörjad

2022

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Beslutad

5

Beslutad
Uppdrag - Åtgärder för att motverka invasiva främmande växt

Beslutad

2022

Kommunsstyrelseförvaltningen 

Påbörjad

6

Påbörjad
Förstudie - Hakamosse – kan mossen återvätas?

Påbörjad

Falkenbergs kommun, Ätrans vattenråd

Påbörjad

7

Påbörjad
Projekt - Ansvarsarter och –naturtyper i Halland - LONA

Påbörjad

2022

Påbörjad

8

Påbörjad
Projekt - Åtgärder i Vinbergs naturrreservat

Påbörjad

2022

Uppdaterad: 2022-10-03