Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Ekologiska livsmedel

Ikon för mål 2 ingen hunger
Mål 2: Ingen hunger
Indikator SDG.2.3

Med ekologiska livsmedel avses någon av märkningarna KRAV, Demeter, EU-ekologiskt och MSC.

Nationellt inriktningsmål
Regeringens inriktningsmål är att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av certifierade ekologiska produkter år 2030.

Andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Falkenberg

2010

8

1

Falkenberg

2011

12

2

Falkenberg

2012

14

3

Falkenberg

2013

17

4

Falkenberg

2014

20

5

Falkenberg

2015

21

6

Falkenberg

2016

28

7

Falkenberg

2017

32

8

Falkenberg

2018

35

9

Falkenberg

2019

39

10

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2005

0

11

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2010

9

12

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2011

11

13

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2012

14

14

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2013

18

15

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2014

23

16

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2015

24

17

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2016

25

18

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2017

33

19

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2018

36

20

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2019

34

21

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2005

3

22

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2010

11

23

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2011

13

24

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2012

14

25

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2013

17

26

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2014

22

27

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2015

24

28

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2016

27

29

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2017

27

30

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2018

28

31

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2019

28

32

Alla kommuner (ovägt medel)

2005

4

33

Alla kommuner (ovägt medel)

2010

10

34

Alla kommuner (ovägt medel)

2011

14

35

Alla kommuner (ovägt medel)

2012

17

36

Alla kommuner (ovägt medel)

2013

18

37

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

22

38

Alla kommuner (ovägt medel)

2015

25

39

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

27

40

Alla kommuner (ovägt medel)

2017

29

41

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

30

42

Alla kommuner (ovägt medel)

2019

30

Datakälla: Ekomatcentrum via Kolada
Uppdaterad: 2021-03-09