Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Ekologiskt odlad åkermark

Ikon för mål 2 ingen hunger
Mål 2: Ingen hunger
Indikator SDG.2.2

Andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Nationellt inriktningsmål
Regeringens inriktningsmål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Rad-id Område Senaste värdet (%) Datum

0

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

 20,7

2021

1

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

 19,4

2019

2

Riket

 18,7

2019

3

Falkenberg

 9,0

2021

Datakälla: Jordbruksverket via Kolada
Uppdaterad: 2022-08-10