Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Ekologiskt odlad åkermark

Ikon för mål 2 ingen hunger
Mål 2: Ingen hunger
Indikator SDG.2.2

Andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Nationellt inriktningsmål
Regeringens inriktningsmål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Falkenberg

2010

5,0

1

Falkenberg

2011

5,0

2

Falkenberg

2012

4,6

3

Falkenberg

2013

5,0

4

Falkenberg

2014

5,0

5

Falkenberg

2015

4,8

6

Falkenberg

2016

5,6

7

Falkenberg

2017

6,0

8

Falkenberg

2018

7,8

9

Falkenberg

2019

8,5

10

Falkenberg

2021

9,0

11

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2010

7,5

12

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2011

8,0

13

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2012

8,1

14

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2013

8,4

15

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2014

8,2

16

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2015

8,1

17

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2016

9,6

18

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2017

12,3

19

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2018

11,5

20

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2019

11,6

21

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2021

20,7

22

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2010

14,5

23

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2011

15,8

24

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2012

15,6

25

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2013

16,9

26

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2014

16,8

27

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2015

16,8

28

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2016

18,2

29

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2017

18,8

30

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2018

19,5

31

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2019

19,4

32

Riket

2010

16,7

33

Riket

2011

18,4

34

Riket

2012

18,3

35

Riket

2013

19,3

36

Riket

2014

15,1

37

Riket

2015

15,4

38

Riket

2016

16,7

39

Riket

2017

17,5

40

Riket

2018

18,6

41

Riket

2019

18,7

Datakälla: Jordbruksverket via Kolada
Uppdaterad: 2022-08-10