Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Invånare med fetma

Ikon för mål 2 ingen hunger
Mål 2: Ingen hunger
Indikator SDG.2.1

Med fetma menas att personen har ett Body Mass Index (BMI) som är högre än 30. BMI baseras på ett visst förhållande mellan individers vikt och längd (kg/m²) och räknas ut genom vikt (i kg) dividerat med längd (m2) i kvadrat. Extremvärden exkluderas i beräkningen så att en person måste vara mellan 101 och 249 cm samt väga mellan 30 och 200 kg för att ingå.

Andel invånare med fetma

Rad-id Område Senaste värdet (%) Datum

0

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

 18

2021

1

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

 17

2020

2

Riket

 16

2020

3

Falkenberg

 14

2021

Datakälla: Folkhälsomyndigheten samt Liv och Hälsa via Kolada
Uppdaterad: 2022-08-10