Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Invånare med fetma

Ikon för mål 2 ingen hunger
Mål 2: Ingen hunger
Indikator SDG.2.1

Med fetma menas att personen har ett Body Mass Index (BMI) som är högre än 30. BMI baseras på ett visst förhållande mellan individers vikt och längd (kg/m²) och räknas ut genom vikt (i kg) dividerat med längd (m2) i kvadrat. Extremvärden exkluderas i beräkningen så att en person måste vara mellan 101 och 249 cm samt väga mellan 30 och 200 kg för att ingå.

Andel invånare med fetma

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Falkenberg

2010

12

1

Falkenberg

2011

12

2

Falkenberg

2012

13

3

Falkenberg

2014

13

4

Falkenberg

2015

13

5

Falkenberg

2016

13

6

Falkenberg

2018

14

7

Falkenberg

2020

14

8

Falkenberg

2021

14

9

Falkenberg

2022

15

10

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2010

12

11

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2011

12

12

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2012

12

13

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2013

10

14

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2014

14

15

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2015

14

16

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2016

14

17

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2018

14

18

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2020

14

19

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2021

14

20

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2022

16

21

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2010

14

22

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2011

15

23

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2012

15

24

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2013

15

25

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2014

16

26

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2015

16

27

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2016

15

28

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2017

18

29

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2018

17

30

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2020

17

31

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2021

18

32

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2022

19

33

Riket

2016

14

34

Riket

2018

15

35

Riket

2020

16

36

Riket

2021

16

37

Riket

2022

16

Datakälla: Folkhälsomyndigheten samt Liv och Hälsa via Kolada
Uppdaterad: 2023-09-13