Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Projekt - LEVA - lokalt engagemang för vatten

Ikon för mål 2 ingen hunger
Mål 2: Ingen hunger
Uppdrag SDG.2.3.3

Många åtgärder har under de senaste decennierna vidtagits för att minska förlusten av näringsämnen och jordbrukssektorn har arbetat aktivt med frågan. Men trots att kunskapen kring möjliga åtgärder har ökat och bidragsystem utvecklats så har stor andel av våra kustnära vattendrag och Hallands kustvatten fortfarande problem med övergödning.

För att snabba på åtgärdsarbetet gjorde därför Havs- och vattenmyndigheten en nationell satsning på att inrätta LEVA-åtgärdssamordnare (LEVA= lokalt engagemang för vatten), med uppgift att stärka det lokala åtgärdsarbetet inom jordbruket. Falkenbergs kommun har varit huvudman för projektet LEVA mellersta Halland, som drivits i samverkan med Varberg kommun, Halmstad kommun, LRF Halland och Högskolan i Halmstad. Projektet har huvudsakligen finansierats av bidrag från Havs- och vattenmyndigheten. Två LEVA-åtgärdssamordnare har haft anställning inom projektet under 2019-2021. Genom finansiering via LOVA kommer en åtgärdssamordnare även att vara anställd under 2022 för att arbeta inom Falkenbergs kommun.

Åtgärdssamordnaren uppgift har varit att involvera och stödja lokala aktörer i åtgärdsarbetet för minskad övergödning inom lantbruket. Detta arbete omfattar bla att förmedla Greppa- och våtmarksrådgivningar, hjälpa till med ansökningar, få igång lokala samverkansgrupper, samverka med vattenråden, arrangera utbildningstillfällen och förverkliga åtgärder utifrån lokala behov. Samordnarens arbete har bidragit till fler fysiska åtgärder genomförts för att minska övergödningen av våra vattendrag och Hallands kustvatten.

Ansvarig organisation
  • Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Delansvarig
  • Kommunsstyrelseförvaltningen
Uppdaterad: 2021-10-11