Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Trygga elever i åk 9

Mål 4: God utbildning för alla
Mål 4: God utbildning för alla
Indikator SDG.4.3

Andel elever i årkurs 9 som angivit något av alternativen "stämmer helt och hållet" eller "stämmer ganska bra" som svar på påståendet "Jag känner mig trygg i skolan", i Skolinspektionens "Skolenkäten". För data på kommunnivå redovisas enbart elever i kommunala skolor.

Andel elever i åk 9 som känner sig trygga i skolan

Datakälla: Skolinspektionen
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2016.
Senaste värdet:
78,5 % (2021).
Utgångsvärde:
87,4 % (2016).
Uppdaterad: 2023-09-13