Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Lokal agenda 2030 med hållbarometer

I hållbarometern kan du läsa hur Falkenbergs kommun (geografisk plats) mår och ligger till i förhållande till de 17 globala målen. Denna sida är en del av Falkenbergs Lokala agenda 2030 - hur vi klarar omställningen till ett hållbart samhälle till 2030.

Projekt SDG

Den Lokala agendan tillhör alla i Falkenberg. Du som privatperson, föreningar, företag och andra organisationer behövs i arbetet.

Vi tror att vi kommer lyckas att nå de 17 målen lokalt i Falkenberg om vi arbetar tillsammans utifrån ett ömsesidigt lärande, vågar testa nytt och ger oss ut på expeditioner kring hur vi kan lösa saker på ett annat sätt för att transformera vårt samhälle, våra livsstilar och våra affärsmodeller.

I den Lokala agendan tar vi fasta på Agenda 2030s bärande logiker kring transformation, att målen är odelade och integrerade samt att ingen ska lämnas utanför.

Har du synpunkter och kommentarer eller av annan anledning vill komma i kontakt når du oss på denna adress: Stabhallbarsamhallsutveckling@falkenberg.se

Globala mål

Uppdaterad: 2024-02-16