Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Lokal agenda 2030 med hållbarometer

I hållbarometern kan du läsa hur Falkenberg mår och ligger till i förhållande till de 17 globala målen. Här hittar du också listor och beskrivningar på uppdrag, projekt och samverkansinitiativ som pågår som för Falkenberg som plats närmare målen.

Projekt SDG

Denna sida är en del av Falkenbergs Lokala agenda 2030 - hur vi klarar omställningen till ett hållbart samhälle till 2030. Den Lokala agendan tillhör alla i Falkenberg - du som privatperson, föreningar, företag och andra organisationer behövs i arbetet. Vi tror att vi kommer lyckas om vi arbetar tillsammans mot de 17 målen lokalt i Falkenberg.

Kommunen vill med den Lokal agenda 2030 ta rollen som katalysator för att hela kommunen ska klara omställningen till 2030, men kommunen är bara en av många aktörer i Falkenberg. Den Lokala agendan tillhör alla i Falkenberg - du som privatperson, föreningar, företag och andra organisationer behövs i arbetet. Vi tror att Falkenberg lyckas om vi arbetar tillsammans mot de 17 målen lokalt i Falkenberg.

Har du synpunkter och kommentarer eller av annan anledning vill komma i kontakt når du oss på denna adress: hallbarhetsavdelningen@falkenberg.se

Globala mål

Uppdaterad: 2022-10-03