Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 4: God utbildning för alla
Mål 4: God utbildning för alla
Mål SDG.4

Hur går det för Falkenberg?

I jämförelse med Sverige i stort och övriga kommuner i länet har Falkenberg en lägre andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning. Det är också färre elever som har behörighet till gymnasiet i årskurs 9 samt färre som tar examen från gymnasieskolan inom 4 år. Även här finns skillnader utifrån socioekonomi och föräldrarnas utbildningsnivå. Därför är det viktigt att dels fortsätta arbetet med Utbildning Falkenberg, dels följa upp de förbyggande insatser som startat. Det krävs samarbete från flera av samhällets aktörer och bättre bild av friskolornas resultat.

Bedömning: Målet blir svårt att nå Målet blir svårt att nå
Uppdaterad: 2021-10-13