Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål SDG.9

Hur går det för Falkenberg?

I Falkenberg pågår flera initiativ för att främja detta mål, inklusive digitalisering och innovation, ett riskkapitalnätverk för entreprenörer, och en innovationsmiljö för jordbruk och livsmedel. Falkenbergs hållbarhetspris belönar insatser som främjar Agenda 2030.

Det finns dock utmaningar. Falkenberg står inför behovet av att investera i en hållbar transportsektor, energiförsörjning och infrastruktur, inklusive laddstationer och tankstationer för fossilfria bränslen. Framtida investeringar kräver också samarbete och innovation för att uppnå en balans mellan möjligheter och utmaningar.

Andra utmaningar inkluderar bredbandsutbyggnad, elförsörjning, och investeringar i VA-systemet. Falkenberg arbetar också med att minska klimatpåverkan från transportsektorn, där kollektivtrafiken och miljövänliga transporter är viktiga faktorer.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdaterad: 2024-02-16