Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål SDG.9

Hur går det för Falkenberg?

I Falkenberg går omställningen till ett hållbart transportsystem trögt trots att transporterna står för nära hälften av kommunens klimatpåverkan. Det saknas också en samlad bild av var Falkenbergs företag står i sitt hållbarhetsarbete, även om många insett att hållbarhet ökar konkurrenskraften. Det behövs nya tekniker och innovationer. Pga ökad inflation och oroligt världsläge med ökande kostnader inom mat, energi och drivmedel påverkar det givetvis Falkenbergare. Omställningen mot hållbarare system behöver fortsätta. Ökad elektrifiering, automatisering och digitalisering ställer stora krav på organisationers kompetens, utveckling och en ökad samverkan bland annat för att balansera möjligheter och utmaningar i formandet av ett robust energisystem och hållbar infrastruktur.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdaterad: 2023-04-12