Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 2: Ingen hunger

Ikon för mål 2 ingen hunger
Mål 2: Ingen hunger
Mål SDG.2

Hur går det för Falkenberg?

I Falkenberg är livsmedelsproduktionen en viktig näring som idag genomsyras av god samverkan men med potential att utvecklas till att bli ännu mer hållbar. Detta genom att arbeta för att bli fossilfri och ställa om till klimatsäkra- resurs- och cirkulära brukningsmetoder. Dessutom behöver jordbruksmark i högre grad skyddas från exploatering för att säkerställa bibehållen eller ökning av inhemsk livsmedelsproduktion. Falkenberg har en lägre andel invånare som anses feta och överviktiga än riket som helhet. Dock är trenden att andelen ökar. Det förebyggande hälsoarbetet behöver därför stärkas, framförallt hos de yngre.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdaterad: 2021-10-13