Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Om Falkenbergs Hållbarometer

Hållbarometern är ryggraden i Falkenbergs Lokala agenda 2030. Här kan du läsa nulägesanalyser som berättar hur Falkenbergs geografiska kommun ligger till i förhållande till de 17 globala målen i Agenda 2030 och följa utvecklingen genom indikatorer inom varje mål.

Mål SDG.19

Hållbarometern lyfter fram det omfattande hållbarhetsarbete som sker i Falkenbergs kommun och bidrar till att korrekt data används som beslutsunderlag för fortsatta åtgärder för ett hållbart Falkenberg. Det är också en plats där falkenbergarna själva kan följa vilka hållbarhetsinsatser som görs och se den lokala utvecklingen inom de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

Vi tycker att en ökad delaktighet och insyn i kommunens arbete är en viktig del av att skapa en hållbar kommun. Vår lokala agenda 2030 är allas agenda och vi vill därför också lyfta fram andra stora hållbarhetskliv som görs av föreningar, företag och andra i Falkenberg. Hållbarometern är till för beslutsfattare och anställda inom kommunkoncernen, företag och föreningar, miljökonsulter, lärare och elever, media och inte minst medborgarna själva.

Uppdaterad: 2022-03-23