Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Mål SDG.15

Förlusten av biologisk mångfald fortsätter trots att mycket görs för att hindra den i Falkenberg. Antalet hotade arter ökar. Halland är ett av de län som har störst andel försvunna rödlistade arter per län i Sverige. Länet och Falkenbergs kommun har låg andel skyddad natur. Den växande befolkning och en intensiv markanvändning inom jord- och skogsbruk skapar ett högt tryck på naturen och enskilda arters livsmiljöer. Jord- och skogsbrukets utveckling är starkt beroende av det som sker nationellt och på EU-nivå. I stort behöver kunskaper, åtgärder och arbetssätt utifrån landskapsperspektiv för hållbart nyttjande av ekosystem och ökad biologisk mångfald förstärkas och integreras mer i Falkenbergs näringsliv, samhällsplanering och privatpersoners medvetande.

Bedömning: Målet blir svårt att nå Målet blir svårt att nå
Uppdaterad: 2021-10-11