Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald

Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald
Mål SDG.15

Hur går det för Falkenberg ?

Förlusten av biologisk mångfald fortsätter och antalet hotade arter ökar. Halland är ett av de län som har störst andel försvunna rödlistade arter i Sverige. Falkenbergs kommun har låg andel skyddad natur. En växande befolkning och intensiv markanvändning inom jord- och skogsbruk skapar högt tryck på naturen och enskilda arters livsmiljöer. Jord- och skogsbrukets utveckling är beroende av det som sker nationellt och inom EU. Kunskap, åtgärder och arbetssätt utifrån landskapsperspektiv för hållbart nyttjande av ekosystem och ökad biologisk mångfald behöver förstärkas och integreras mer i Falkenbergs näringsliv, samhällsplanering och privatpersoners medvetande.

Bedömning: Målet blir svårt att nå Målet blir svårt att nå
Uppdaterad: 2024-02-03