Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 1: Ingen fattigdom
Mål SDG.1

Hur går det för Falkenberg?

Fattigdom omfattar fler aspekter än den ekonomiska. Fattigdom innebär även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk säkerhet. För att säkra de mänskliga rättigheterna har mål 1 ett särskilt fokus på de mest utsatta grupperna i samhället.

Det finns omkring 600 barn i Falkenberg som lever i ekonomiskt utsatta familjer.
Överrepresenterade bland de mest ekonomiskt utsatta är ensamstående föräldrar, framför allt kvinnor, samt utrikesfödda. Falkenberg hamnar på en 98:e plats av 290 kommuner enligt Rädda barnens kommunindex över barnfattigdom. Varje år berörs också barn av vräkningar. Människor som lever i ekonomisk utsatthet har mindre motståndskraft mot sociala och ekonomiska katastrofer. De människor som lever i utsatthet behöver få rätt hjälp för att ta sig ur den och där behöver kommun tillsammans med fler aktörer samverka om målet ska kunna nås.

Bedömning: Målet blir svårt att nå Målet blir svårt att nå
Uppdaterad: 2022-11-16