Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 1: Ingen fattigdom
Mål SDG.1

Hur går det för Falkenberg?

Fattigdom medför mer än ekonomisk brist, det innebär även brist på frihet, makt, hälsa, utbildning och säkerhet.

Civilsamhället spelar en viktig roll i att bekämpa fattigdom. I Falkenberg pågår flera projekt för att minska relativ fattigdom, till exempel matinsamling, avgiftsfri kulturskola och aktiviteter för barn och ungdomar. Stenfalkens hus och Fritidsbanken främjar gemenskap och deltagande och fysisk aktivitet. Budget- och skuldhantering erbjuds för att hjälpa de i ekonomisk knipa, men arbetet går långsamt.

Flera riskgrupper, som utrikes födda, personer med låg utbildning och funktionsnedsättningar, löper större risk att hamna i ekonomisk utsatthet. Många ensamstående mammor lever med låg inkomststandard, vilket indikerar att deras inkomster inte täcker nödvändiga utgifter. Inflation och ökande ekonomiska klyftor komplicerar situationen ytterligare. Målet är att minska fattigdomen med minst 50 procent och halvera antalet fattiga kvinnor, män och barn fram till 2030.

Bedömning: Målet blir svårt att nå Målet blir svårt att nå
Uppdaterad: 2024-02-03