Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 1: Ingen fattigdom

Mål 1: Ingen fattigdom
Mål 1: Ingen fattigdom
Mål SDG.1

Hur går det för Falkenberg?

Det finns omkring 600 barn i Falkenberg som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Varje år berörs också barn av vräkningar. Oavsett mätmetoder (andel som erhåller ekonomiskt bistånd, antal barn i ekonomisk utsatthet, andel personer som lever i relativ fattigdom, eller äldre i relativ fattigdom) är andelen invånare som bedöms leva i utsatthet något färre i Falkenberg idag än för 10 år sedan. Däremot är inte utvecklingen tillräcklig. Det finns också vissa indikatorer på att denna positiva trend är bruten. Orsaken är troligtvis den pågående pandemin. Människor som lever i ekonomisk utsatthet har mindre motståndskraft mot sociala och ekonomiska katastrofer.

Bedömning: Målet blir svårt att nå Målet blir svårt att nå
Uppdaterad: 2021-10-15