Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 5: Jämställdhet

Mål 5: Jämställdhet
Mål 5: Jämställdhet
Mål SDG.5

Hur går det för Falkenberg?

80 % av alla brott mot kvinnor i Falkenberg utgörs av någon i nära relation eller av någon bekant. Mörkertalet är dock stort eftersom en stor andel våldsutsatta kvinnor aldrig anmäler de övergrepp som de utsätts för i den nära relationen. I Falkenberg genomförs olika initiativ för att bekämpa våld mot kvinnor och främja jämställdhet. Ett relationsfridsteam erbjuder stöd till våldsutsatta och våldsutövare, och det finns en värdegrundspedagog i skolorna för att förebygga stereotypa föreställningar om kön. Jämställdhetspedagoger utbildar skolpersonalen i normmedvetenhet, och det finns också särskilda evenemang och utbildningar för att uppmärksamma våld i nära relationer och sociala mediers påverkan på barn och unga.

Jämställdhet kan endast uppnås när kvinnor och män, flickor och pojkar har lika rättigheter, lika villkor, lika lön, lika möjligheter samt makt att själva forma sina liv och bidra till samhällets utveckling.

Bedömning: Målet blir svårt att nå Målet blir svårt att nå
Uppdaterad: 2024-02-16