Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 5: Jämställdhet

Mål 5: Jämställdhet
Mål 5: Jämställdhet
Mål SDG.5

Hur går det för Falkenberg?

Kvinnor i Falkenberg har lägre lön och jobbar i större utsträckning deltid än män. Kvinnor tar ut fler föräldradagar, även om männens andel ökar. Fler kvinnor är sjukskrivna på grund av ohälsa. Flickor har generellt högre betyg och fler flickor tar examen från högskoleförberedande program. Det sitter fler män i både privata och kommunala bolagsstyrelser. Mäns våld mot kvinnor är ett av våra största samhällsproblem.

Föreställningar om hur flickor, pojkar, kvinnor och män förväntas vara behöver utmanas och arbetas vidare med. Det finns tecken på att utvecklingen går åt rätt håll men det är fortfarande en lång bit kvar innan vi kan säga att Falkenberg är jämställt.

Bedömning: Målet blir svårt att nå Målet blir svårt att nå
Uppdaterad: 2023-04-12