Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Mål SDG.16

Hur går det för Falkenberg?

Demokrati och tillit till institutioner hänger ihop. Glädjande nog ökade valdeltagandet något vid det senaste valet, även bland förstagångsväljare. Falkenberg behöver dock förbättra delaktigheten i demokratiarbetet genom att hitta former som inkluderar samtliga invånare oberoende av kön, ålder, etnicitet eller socioekonomisk status. Våldet ökar och den upplevda tryggheten minskar, framförallt i centralorten. Vi behöver ha ett extra fokus på att minska, mäns våld mot kvinnor och våld bland andra utsatta grupper i samhället.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdaterad: 2021-10-05