Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Mål SDG.16

Hur går det för Falkenberg?

Demokrati och tillit till institutioner hänger ihop. I årets kommunval sjönk valdeltagandet något jämfört med 2018 men ligger ändå strax över snittet i riket. Det finns dock en ojämlikhet mellan valdistrikten Falkenbergs kommun. Falkenberg behöver förbättra delaktigheten i demokratiarbetet genom att hitta former som inkluderar samtliga invånare oberoende av kön, ålder, etnicitet eller socioekonomisk status. Den upplevda tryggheten minskar, framförallt i centralorten trots att anmälda våldsbrott sjunker. Vi behöver ha ett extra fokus på att minska, mäns våld mot kvinnor och våld bland andra utsatta grupper i samhället.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdaterad: 2023-04-12