Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen

Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Mål SDG.16

Hur går det för Falkenberg?

Alla har rätt att kunna påverka sina liv genom att leva i frihet, i fred och i säkerhet utan rädsla för våld och förtryck oberoende av etnicitet, kön, religion eller sexuell läggning. I Falkenberg finns det sedan många år tillbaka ett utvecklat samarbete mellan kommunorganisationen och Polisen. Samarbetet ska leda till att båda organisationer bättre arbetar för att unga inte ska hamna snett och att förbättra livsvillkoren i de socialt utsatta områden som finns i Falkenberg. Varje år i september månad görs en trygghetsundersökning av Polisen och kommunorganisationen för att ta reda på hur den upplevda tryggheten är i Falkenberg.

Demokrati och tillit till institutioner hänger ihop. I 2022 års kommunval sjönk valdeltagandet något jämfört med 2018 men ligger ändå strax över snittet i riket. Det finns dock en ojämlikhet mellan valdistrikten Falkenbergs kommun. Falkenberg behöver förbättra delaktigheten i demokratiarbetet genom att hitta former som inkluderar samtliga invånare oberoende av kön, ålder, etnicitet eller socioekonomisk status.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdaterad: 2024-02-12