Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 10: Minskad ojämlikhet

Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål SDG.10

Hur går det för Falkenberg?

I Falkenberg finns det socioekonomiskt utsatta bostadsområden där hälsa, välbefinnande, utbildningsnivå och inkomster är lägre jämfört med andra bostadsområden. Falkenberg har dock lägre inkomstskillnader mellan könen jämfört med riket i stort.

Bostadsbyggandet behöver utvecklas med fler boenden för äldre, gruppboenden, trygghetsboenden och serviceboenden. Överlag behöver ställningstagande i frågor som rör diskriminering, barnrätt, HBTQ+, rasism, tillgänglighet, tillit till varandra och jämställdhet stärkas.

Bedömning: Målet blir svårt att nå Målet blir svårt att nå
Uppdaterad: 2021-10-05