Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål SDG.12

Hur går det för Falkenberg?

Falkenberg har stora avfallsmängder (mer än rikets snitt) och materialåtervinningen behöver öka. Skolans minskade matsvinn visar att arbete ger resultat. Även om insatser görs för att ställa om till mer hållbara och cirkulära konsumtionsmönster och affärsmodeller så har Falkenbergs kommunkoncern, dess företag och invånare ett stort arbete framför sig. Vi behöver skapa giftfria kretslopp och därmed minska klimatpåverkan från konsumtion och avfall. Det krävs samlade insatser för att vända utvecklingen, skapa hållbara livsstilar och nå målet.

Bedömning: Målet blir svårt att nå Målet blir svårt att nå
Uppdaterad: 2023-04-12