Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål SDG.12

Hur går det för Falkenberg?

Falkenberg har stora avfallsmängder (mer än rikets snitt) och materialåtervinningen behöver öka. Skolans minskade matsvinn visar att arbetet ger resultat. Trots att vi aktivt arbetar för att omvandla våra konsumtionsvanor och affärsmodeller till mer hållbara och cirkulära så har Falkenbergs kommunkoncern, dess företag och invånare en betydande utmaning framför sig.

Vi behöver skapa giftfria kretslopp och därmed minska klimatpåverkan från konsumtion och avfall. Det kräver samlade insatser för att vända utvecklingen och skapa mer hållbara livsstilar.

Bedömning: Målet blir svårt att nå Målet blir svårt att nå
Uppdaterad: 2024-02-03