Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål SDG.7

Hur går det för Falkenberg?

I Falkenberg produceras gott om förnybar el och det pågår en utbyggnad av förnybar fjärrvärme. Det bidrar till att elnätet kan avlastas, vilket är viktigt när kapacitet och effektbrist kan få negativa konsekvenser för företag, minskade arbetstillfällen och ökad sårbarhet i samhället.

Den totala mängden använd energi (från transporter, boende, industrier, byggsektor, turism med mera) har i stort sett varit konstant de senaste åren och energieffektiviseringen behöver öka. Stor omställning kvarstår för att använda rätt energi på rätt plats och för att all energi som används i Falkenberg ska bli förnybar.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdaterad: 2024-02-16