Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 7: Hållbar energi för alla

Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål SDG.7

Hur går det för Falkenberg?

I Falkenberg produceras gott om förnybar el och det pågår en utbyggnad av 100 % förnybar fjärrvärme. Utmaningarna består av att få elnätet att räcka till. Kapacitet och effektbrist kan få negativa konsekvenser för företag, minskade arbetstillfällen och ökad sårbarhet i samhället.

Den totala mängden använd energi (från transporter, boende, industrier, byggsektor, turism mm) har i stort varit konstant de senaste åren vilket betyder att effektiviseringen behöver öka. Stor omställning kvarstår för att använda rätt energi på rätt plats och för att all energi som används i Falkenberg ska bli förnybar.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdaterad: 2021-10-05