Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 14: Hav och marina resurser

Mål 14: Hav och marina resurser
Mål 14: Hav och marina resurser
Mål SDG.14

Hur går det för Falkenberg?

Målet är svårt att bedöma på kommunal nivå då havsfrågorna är gränslösa till sin natur och kräver samlad action på alla nivåer – globalt, nationellt, regionalt och lokalt. Den mänskliga påverkan är omfattande samtidigt som exploateringstrycket är stort i våra kustområden. Mycket mer behöver göras för att skydda våra hav och kuster, dess ekosystem och biologiska mångfald. Det finns dock resultat som visar att samlade kraftansträngningar ger effekt. Exempelvis har åtgärder på land minskat problemen kopplade till övergödningen. Detta gäller både Halland som helhet och i Falkenberg.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdaterad: 2024-02-03