Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål SDG.11

Hur mår Falkenberg?

Falkenbergs befolkning växer och staden tar allt mer mark i anspråk. Detta skapar både möjligheter och utmaningar för kommunen. Framförallt ställer det höga krav på en långsiktig samhällsplanering som bidrar till att möta sociala utmaningar, gynnar ekosystemen, skapar ett hållbart näringsliv, bidrar till att uppnå klimatmålen och anpassas till klimatförändringarna. Omställningen i Falkenberg behöver snabbas på och samtliga delar behöver involveras kontinuerligt i arbete. Att bygga hållbara städer och samhällen är avgörande för att nå målen i Agenda 2030.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdaterad: 2021-10-05