Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 11: Hållbara städer och samhällen

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål SDG.11

Hur mår Falkenberg?

Falkenbergs befolkning växer och staden tar alltmer mark i anspråk. Detta skapar både möjligheter och utmaningar. Framför allt ställer det höga krav på en långsiktig samhällsplanering som bidrar till att möta sociala utmaningar, gynnar ekosystemen, skapar ett hållbart näringsliv, bidrar till att uppnå klimatmålen och anpassas till klimatförändringarna. Det behövs också en bostadsförsörjning som möjliggör boende för alla invånare. Omställningen i Falkenberg behöver snabbas på. Att bygga hållbara städer och samhällen är avgörande för att nå målen i Agenda 2030. Nu finns dessutom en stor osäkerhet kring hur de stigande räntorna och den ökande inflationen kommer påverka byggandet under de närmsta åren.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Indikatorer

Uppdaterad: 2024-02-16