Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Mål 6: Rent vatten och sanitet
Mål 6: Rent vatten och sanitet
Mål SDG.6

Hur går det för Falkenberg?

Falkenberg har bra förutsättningar i vattentillgång och skydd för en tryggad dricksvattenförsörjning och ett väl fungerade arbete med avlopp- och dagvattensystem. Utmaningar består i olika typer av föroreningar till vatten, såsom gifter och näringsämnen samt klimatförändringarnas påverkan. Det behövs en ökad kunskap, medvetenhet och metoder för att minimera utsläppen. Stort arbete kvarstår också för att säkerställa och förstärka ekosystemen i våra sjöar och vattendrag.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdaterad: 2021-10-11