Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 6: Rent vatten och sanitet

Mål 6: Rent vatten och sanitet
Mål 6: Rent vatten och sanitet
Mål SDG.6

Hur går det för Falkenberg?

Falkenberg har bra förutsättningar i vattentillgång och skydd för en tryggad dricksvattenförsörjning och ett väl fungerade arbete med avlopp- och dagvattensystem. Falkenberg har bra förutsättningar i vattentillgång och skydd för en tryggad dricksvattenförsörjning och ett väl fungerade arbete med avlopp- och dagvattensystem. En utmaning består i att få kapaciteten i systemen att räcka till när antalet falkenbergare blir fler. En annan är olika typer av föroreningar som påverkar vattnet, såsom gifter och näringsämnen. Klimatförändringarnas påverkan på vattnet är en tredje. Det behövs en ökad kunskap, medvetenhet och metoder för att minimera utsläppen och öka återföringen av näringsämnen. Ett stort arbete kvarstår för att säkerställa och förstärka ekosystemen i våra sjöar och vattendrag.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås
Uppdaterad: 2024-02-16