Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Förvärvsarbetande eller studerande skyddsbehövande

Mål 10: Minskad ojämlikhet
Mål 10: Minskad ojämlikhet
Indikator SDG.10.5

Det finns en stor skillnad mellan kommuner i vilken grad skyddsbehövande och deras anhöriga kommer i arbete eller börjar studera. I denna indikator ingår personer som sökt asyl och fått uppehållstillstånd, deras anhöriga samt kvotflyktingar och som bott i Sverige i 4-6 år.

Andel förvärvsarbetande eller CSN-berättigade skyddsbehövande och anhöriga (flyktingar) 20-64 år

Datakälla: STATIV från SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2018.
Senaste värdet:
74,2 % (2022).
Utgångsvärde:
68,7 % (2018).
Uppdaterad: 2024-02-03