Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Utsläpp av växthusgaser, totalt

Mål 13: Bekämpa klimatförändringar
Mål 13: Bekämpa klimatförändringar
Indikator SDG.13.2

Indikatorn visar de växthusgasutsläpp som sker inom kommunen och inkluderar även verksamheter som ingår i handeln med utsläppsrätter. Utsläpp orsakat av konsumtion där utsläpp sker utanför kommunerna är inte med.

Utsläpp av växthusgaser inom det geografiska området Falkenbergs kommun

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990.
Senaste värdet:
260081 kton (2021).
Utgångsvärde:
349837 kton (1990).
Färdplansmål:
157100 kton (2030).
Färdplansmål:
88100 kton (2045).
Uppdaterad: 2023-09-14