Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Invånare med övervikt eller fetma

Ikon för mål 2 ingen hunger
Mål 2: Ingen hunger
Indikator SDG.2.2

För att sätta målet Ingen hunger i en svensk kontext ligger fokus på de delmål där Sverige har utmaningar framför sig. Gällande delmålet om felnäring har Sverige sina stora utmaningar kopplat till fetma. Senast 2030 ska vi ha avskaffat alla former av felnäring, bland annat felnäring som bidrar till övercikt och fetma. Övervikt och fetma åtföljs av exempelvis hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseapparaten, vissa cancerformer samt förtida död. Fetma utvecklas genom en kombination av levnadsvanor, miljöfaktorer och arv.

Andel invånare med övervikt eller fetma ( BMI 25 eller högre)

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV)
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2007.
Senaste värdet:
49,5 % (2022).
Utgångsvärde:
45,5 % (2007).
Uppdaterad: 2024-02-03