Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Behörighet till yrkesprogram

Mål 4: God utbildning för alla
Mål 4: God utbildning för alla
Indikator SDG.4.2

För att ha gymnasiebehörighet till ett yrkesprogram krävs godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik och i minst fem andra ämnen från grundskolan. Fram t.o.m. 2011 krävdes godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik för att uppnå lägsta behörighet till gymnasiet. Uppgiften avser elever folkbokförda i kommunen. Elever med okänd bakgrund ingår inte. Uppgiften avser läsår.

Andel elever i åk 9 som är behöriga till yrkesprogram

Datakälla: SCB och Skolverket
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2000.
Senaste värdet:
84,2 % (2022).
Utgångsvärde:
91,5 % (2000).
Uppdaterad: 2023-09-13