Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 4: God utbildning för alla

Mål 4: God utbildning för alla
Mål 4: God utbildning för alla
Mål SDG.4

Hur går det för Falkenberg?

Det går att se en positiv trend i Falkenberg. Fler elever i årskurs 9 har behörighet till gymnasiet. Det är också en positiv utveckling på gymnasiet med fler elever som tar examen. I jämförelse med övriga Sverige och länet har Falkenberg en lägre andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning men den långsiktiga utvecklingen är att andelen ökar. Den upplevda tryggheten sjunker vilket är oroande.

Det finns skillnader i skolresultat och utbildningsnivå mellan grupper i samhället. Därför är det viktigt att fortsätta arbetet med Utbildning Falkenberg, och följa upp de förbyggande insatser som startat. Flera av samhällets aktörer måste samarbeta för att uppnå målen fram till 2030.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

Det går att se en positiv trend i Falkenberg. Fler elever i årskurs 9 har behörighet till gymnasiet och fler elever i årskurs 6 klarar kunskapskraven. I jämförelse med övriga Sverige och länet har Falkenberg en lägre andel av befolkningen med eftergymnasial utbildning men den långsiktiga utvecklingen är att andelen ökar. Det är dock något färre elever som tagit en examen från gymnasieskolan inom 3 år och 4 år efter påbörjade studier. Den upplevda tryggheten sjunker också. Det finns skillnader i skolresultat och utbildningsnivå mellan grupper i samhället. Därför är det viktigt att dels fortsätta arbetet med utbildning Falkenberg, dels följa upp de förbyggande insatser som startat. Det krävs samarbete från flera av samhällets aktörer för att nå hela vägen fram till 2030.

Uppdaterad: 2023-09-25