Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Nettoproduktion av el

Mål 7: Hållbar energi för alla
Mål 7: Hållbar energi för alla
Indikator SDG.7.10

Hur mycket el vi använder i samhället beror på en mängd faktorer, som vilka industrier som finns, hur mycket alternativa energityper som används, hur elpriserna är och hur mycket el som behövs till uppvärmning på grund av utomhustemperaturen. Att producera el måste vara hållbart, men det är också viktigt att vi hushåller med den el vi har och effektiviserar vår användning. Nettoproduktionen betyder produktion av el minus slutanvändningen av el.

Total elproduktion inom det geografiska området (MWh), minus slutanvändning av el inom det geografiska området (MWh)

Datakälla: SCB och Energimyndigheten
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010.
Senaste värdet:
-0,1 MWh/invånare (2021).
Utgångsvärde:
-9,4 MWh/invånare (2010).
Nettominus:
-20,0 MWh/invånare.
Nettoplus:
0,0 MWh/invånare.
Uppdaterad: 2024-02-03