Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Befolkning i kollektivtrafiknära läge

Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Indikator SDG.9.3

Andel befolkning i kommunen som har en trafikerad hållplats inom 500 meter från sin folkbokföringsadress. Med trafikerad hållplats avses hållplats, för samtliga trafikslag som trafikeras med minst en avgång per timme, vardagar mellan 06:00 och 20:00. Avståndet till hållplats utgår från fågelavstånd och beaktar inte väg- och gatunät.

Andel av befolkningen i kollektivtrafiknära läge

Datakälla: SCB via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2014.
Senaste värdet:
77,4 % (2021).
Utgångsvärde:
77,6 % (2014).
Uppdaterad: 2024-02-16