Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Tillgänglighetsredogörelse

Artikel SDG.19.1

Det är vi på Falkenbergs kommun som står bakom hållbarometern och vi vill självklart att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Denna tillgänglighetsredogörelse beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, vad det finns för kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Tillgänglighet för Falkenbergs Hållbarometer

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Du kan läsa mer om det i avsnittet ”Innehåll som inte är tillgängligt” längre ner på sidan.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Vänligen meddela oss om du behöver innehåll från Hållbarometern som inte är tillgängligt för dig eller om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan.

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till kontaktcenter@falkenberg.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn enligt lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta myndigheten och påtala det.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information

Den här webbplatsen är förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Dock förekommer länkade dokument som ännu inte är tillgänglighetsanpassade.

Diagram

Vissa av de mer komplicerade diagrammen på webbplatsen kan innehålla färger som inte har fullgod kontrast enligt riktlinjerna för tillgänglighet. Det går att öka kontrasten genom att markera en mätserie i diagramytan eller i diagramförklaringen. Den valda mätserien visas då med svart färg. Bakgrundsfärger i diagrammen, så kallade tillståndsklassningar, visas även i text när man markerar en mätpunkt eller en stapel.

Mätserier och mätpunkter i diagrammen kan markeras med pekdon eller med tangentbordets tab- och piltangenter. Data i diagrammen kan även visas i tabellform via fliken Tabell, eller i exelformat via länken Exportera data till Excel under diagrammen.

Innehåll som inte är tillgängligt

Dokument

Vissa dokument på webbplatsen fungerar inte bra med uppläsande hjälpmedel.

  • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt taggade för att fungera med skärmläsare.
  • Läsordningen kan vara felaktig i vissa PDF-dokument.
  • Rubrikstrukturen kan vara felaktig i vissa PDF-dokument.

Vi arbetar kontinuerligt med att tillgänglighetsanpassa dokumenten.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av det redaktionella innehållet på Falkenbergs Hållbarometer. Kommunens applikationsutvecklare Miljöbarometern AB har gjort en teknisk granskning av tillgängligheten på webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 14 september 2021.
Tillgänglighetsredogörelsen uppdaterades senast den 9 september 2021.

Uppdaterad: 2022-03-23