Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Ekologiskt odlad åkermark

Ikon för mål 2 ingen hunger
Mål 2: Ingen hunger
Indikator SDG.2.2

Andelen ekologiskt odlad åkermark i kommunen. Ekologiskt odlad åkermark omfattar arealer omställd åkermark som brukas med ekologiska produktionsmetoder och som uppfyller kraven enligt Rådets förordning (EG) nr 834/2007.

Nationellt inriktningsmål
Regeringens inriktningsmål är att 30 procent av den svenska jordbruksmarken ska utgöras av certifierad ekologisk jordbruksmark år 2030.

Andel ekologiskt odlad åkermark

Datakälla: Jordbruksverket via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010.
Senaste värdet:
18,7 % (2019).
Utgångsvärde:
16,7 % (2010).
Uppdaterad: 2022-08-10