Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Arbetsolyckor

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator SDG.8.8

Arbetsmiljöverkets vision är att ingen ska behöva bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Många arbetsolyckor sker när det händer något som avviker från det normala eller när man inte har följt de vanliga rutinerna, och kan leda till sjukfrånvaro, både kortare och längre. Bland män är det vanligast att förlora kontrollen över verktyg, maskiner och transportfordon. För kvinnor är olyckor på grund av fall och tunga eller besvärliga lyft vanligast. Hot och våld är också orsaken till många arbetsolyckor som anmäls av kvinnor.

Antal arbetsolyckor (exklusive dödsolyckor) dividerat med förvärvsarbetande 16+ år med arbetsplats i regionen (dagbefolkning)

Datakälla: Arbetsmiljöverket och SCB
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2017.
Senaste värdet:
10 olyckor/1000 arbetande (2021).
Utgångsvärde:
9 olyckor/1000 arbetande (2017).
Uppdaterad: 2024-02-03