Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Sysselsatta

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator SDG.8.7

Sysselsättning är ett begrepp som i statistiken används för att visa hur många som arbetar. Sysselsättningsgraden visar hur stor andel av befolkningen i arbetsför ålder som är sysselsatt. Till skillnad från förvärvsarbetande, som innebär att en individs årsinkomst överstiger ett visst gränsvärde, mäts sysselsättning varje månad efter en persons aktivitet och en person räknas som sysselsatt när denna har utfört minst en timmes arbete under en referensvecka. Att ha sysselsättning är självklart viktigt för ekonomiska resurser, men har också ett tydligt samband med hälsa.

Andel sysselsatta i åldern 20-65 år

Datakälla: SCB, RAMS (Befolkningens arbetsmarknadsstatus)
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2020.
Senaste värdet:
83,4 % (2022).
Utgångsvärde:
81,3 % (2020).
Uppdaterad: 2024-02-03