Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Förvärvsarbetare

Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Indikator SDG.8.4

Andel förvärvsarbetande invånare, 20-64 år

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Falkenberg

2000

77,6

1

Falkenberg

2005

79,6

2

Falkenberg

2010

80,5

3

Falkenberg

2011

82,0

4

Falkenberg

2012

82,4

5

Falkenberg

2013

81,6

6

Falkenberg

2014

81,6

7

Falkenberg

2015

81,5

8

Falkenberg

2016

81,4

9

Falkenberg

2017

82,4

10

Falkenberg

2018

83,1

11

Falkenberg

2019

83,2

12

Falkenberg

2020

81,7

13

Falkenberg

2021

83,2

14

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2000

78,5

15

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2005

80,5

16

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2010

80,6

17

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2011

81,7

18

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2012

81,8

19

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2013

81,2

20

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2014

80,9

21

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2015

81,2

22

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2016

81,6

23

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2017

82,4

24

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2018

82,7

25

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2019

82,3

26

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2020

81,5

27

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2021

82,7

28

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2000

76,6

29

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2005

77,9

30

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2010

78,4

31

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2011

79,4

32

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2012

79,6

33

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2013

79,5

34

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2014

79,6

35

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2015

79,8

36

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2016

80,3

37

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2017

80,9

38

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2018

81,3

39

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2019

81,2

40

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2020

80,6

41

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2021

81,8

42

Riket

2000

75,2

43

Riket

2005

75,6

44

Riket

2010

75,9

45

Riket

2011

76,8

46

Riket

2012

77,1

47

Riket

2013

77,1

48

Riket

2014

77,3

49

Riket

2015

77,9

50

Riket

2016

78,6

51

Riket

2017

79,1

52

Riket

2018

79,5

53

Riket

2019

79,3

54

Riket

2020

78,3

55

Riket

2021

79,6

Datakälla: SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) via Kolada
Uppdaterad: 2023-09-13