Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Utsläpp av partiklar, totalt

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG.11.8

Totala emissioner av PM2.5 (partiklar <2.5 mikrom.) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området.

Utsläpp till luft av PM2.5, totalt

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990.
Senaste värdet:
85439 kg (2021).
Utgångsvärde:
216799 kg (1990).
Uppdaterad: 2023-09-14