Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Cykelväg i kommunen

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG.11.17

Cykling är ett hållbart trafikslag som idag beräknas förhindra en mängd dödsfall och sjukdomsfall i Sverige. Nationellt finns miljömål om att andelen transporter med cykel ska öka. Längden cykelväg är en central faktor för att främja resande med cykel.

Total (statlig, kommunal och enskild) cykelväg i kommunen per invånare

Datakälla: Trafikverket (NVDB) och SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2012.
Senaste värdet:
3,0 meter/invånare (2022).
Utgångsvärde:
2,5 meter/invånare (2012).
Uppdaterad: 2024-02-03