Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Utsläpp av kväveoxider, totalt

Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Mål 11: Hållbara städer och samhällen
Indikator SDG.11.6

Totala emissioner av kväveoxider (NOx) avseende utsläppet från samtliga sektorer inom det geografiska området.

Utsläpp till luft av kväveoxider (NOx), totalt

Datakälla: Nationella emissionsdatabasen via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 1990.
Senaste värdet:
822090 kg (2018).
Utgångsvärde:
1660320 kg (1990).
Uppdaterad: 2021-03-31