Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Materialåtervinning

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Indikator SDG.12.2

I nyckeltalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas.

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling

Datakälla: Avfall Sverige via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2012.
Senaste värdet:
39 % (2021).
Utgångsvärde:
27 % (2012).
Uppdaterad: 2023-09-13