Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Insamlat hushållsavfall

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Indikator SDG.12.1

I hushållsavfall ingår mat- och restavfall (tidigare benämt kärl- och säckavfall), grovavfall inklusive trädgårdsavfall, farligt avfall, jämförligt avfall från bland annat affärer, kontor, industrier och restauranger, samt den del av hushållsavfallet som omfattas av producentansvar (förpackningar, tidningar, elavfall, batterier etc.), även om det inte faller under kommunalt renhållningsansvar. Invånarantalet justeras med hänsyn till fritidshus, gästnätter och in-/utpendling.

Mängd insamlat hushållsavfall per person

Rad-id Mätområde Datum Värde (kg/person)

0

Falkenberg

2011

584

1

Falkenberg

2012

608

2

Falkenberg

2013

559

3

Falkenberg

2014

535

4

Falkenberg

2015

603

5

Falkenberg

2016

584

6

Falkenberg

2017

576

7

Falkenberg

2019

609

8

Falkenberg

2020

536

9

Falkenberg

2021

531

10

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2011

588

11

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2012

599

12

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2013

532

13

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2014

502

14

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2015

598

15

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2016

573

16

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2017

592

17

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2018

600

18

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2019

580

19

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2020

552

20

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2021

541

21

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2011

498

22

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2012

529

23

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2013

514

24

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2014

521

25

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2015

528

26

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2016

519

27

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2017

514

28

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2018

492

29

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2019

515

30

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2020

530

31

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2021

499

32

Alla kommuner (ovägt medel)

2011

522

33

Alla kommuner (ovägt medel)

2012

525

34

Alla kommuner (ovägt medel)

2013

519

35

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

520

36

Alla kommuner (ovägt medel)

2015

527

37

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

518

38

Alla kommuner (ovägt medel)

2017

515

39

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

499

40

Alla kommuner (ovägt medel)

2019

503

41

Alla kommuner (ovägt medel)

2020

517

42

Alla kommuner (ovägt medel)

2021

496

Datakälla: Avfall Sverige via Kolada
Uppdaterad: 2023-09-13