Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Materialåtervinning

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion
Indikator SDG.12.2

I nyckeltalet ingår också den s.k. rejekten, dvs. den mängd som samlats in för materialåtervinning men som ej kunnat materialåtervinnas.

Andel hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk behandling

Rad-id Mätområde Datum Värde (%)

0

Falkenberg

2012

27

1

Falkenberg

2013

31

2

Falkenberg

2014

36

3

Falkenberg

2015

38

4

Falkenberg

2016

41

5

Falkenberg

2017

38

6

Falkenberg

2019

37

7

Falkenberg

2020

34

8

Falkenberg

2021

39

9

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2011

31

10

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2012

33

11

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2013

38

12

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2014

38

13

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2015

37

14

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2016

38

15

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2017

38

16

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2018

31

17

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2019

37

18

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2020

36

19

Hallands läns kommuner (ovägt medel)

2021

39

20

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2010

28

21

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2011

38

22

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2012

35

23

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2013

36

24

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2014

38

25

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2015

39

26

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2016

40

27

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2017

40

28

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2018

36

29

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2019

37

30

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2020

38

31

Mindre stad/tätort (ovägt medel)

2021

40

32

Alla kommuner (ovägt medel)

2010

32

33

Alla kommuner (ovägt medel)

2011

35

34

Alla kommuner (ovägt medel)

2012

36

35

Alla kommuner (ovägt medel)

2013

36

36

Alla kommuner (ovägt medel)

2014

39

37

Alla kommuner (ovägt medel)

2015

39

38

Alla kommuner (ovägt medel)

2016

39

39

Alla kommuner (ovägt medel)

2017

40

40

Alla kommuner (ovägt medel)

2018

37

41

Alla kommuner (ovägt medel)

2019

37

42

Alla kommuner (ovägt medel)

2020

38

43

Alla kommuner (ovägt medel)

2021

39

Datakälla: Avfall Sverige via Kolada
Uppdaterad: 2023-09-13