Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Antibiotikaförsäljning

Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG.3.6

Antalet expedieringar med recept av antibiotika. I måttet ingår dosrecept men ej förskrivning av djurläkemedel och annan förskrivning utförd av veterinärer. Avser öppenvård, omfattar inte läkemedel ordinerade i slutenvård eller dispenserade från läkemedelsförråd, jourmottagningar och liknande. Läkemedel som förskrivits men ej hämtats ut ingår inte.

Antal recept med antibiotika per 1 000 invånare

Datakälla: Socialstyrelsens läkemedelsregister och SCB
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2010.
Senaste värdet:
242 st/1000 inv. (2022).
Utgångsvärde:
358 st/1000 inv. (2010).
Uppdaterad: 2023-09-14