Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Lätt att få hjälp av elevhälsan

Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG.3.10

Alla elever i skolan ska ha tillgång till elevhälsa, som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator samt specialpedagog eller speciallärare, men tillgången kan se olika ut. Varje yrkeskategori måste inte finnas anställd på varje skola, men huvudmannen måste organisera elevhälsan så att det finns tillgång till de olika yrkeskategorierna i den utsträckning som är nödvändig för att eleverna ska få det stöd de behöver. Tillgången handlar också om hur lätt det känns för eleverna att kontakta elevhälsan, vilket undersöks i elevenkäten som görs av Skolinspektionen.

Andel som svarat att det är "Mycket lätt" eller "Ganska lätt" att få hjälp av elevhälsan

Datakälla: Skolinspektionens elevenkät
Trend:
Ingen uppmätt förändring Ingen uppmätt förändring sedan 2023.
Senaste värdet:
58,6 % (2023).
Utgångsvärde:
58,6 % (2023).
Uppdaterad: 2024-02-16