Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Fysiskt aktiva vuxna

Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Indikator SDG.3.8

Fysisk aktivitet bidrar till en ökad fysisk och psykiskt hälsa, och förbättrad inlärning, koncentration och sömnkvalitet. Alla vuxna bör vara fysiskt aktiva enligt Folkhälsomyndigheten. Det som rekommenderas är måttlig intensitet i minst 150–300 minuter eller minst 75–150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet, eller en fördelning mellan dessa. Folkhälsomyndigheten följer hur personer i olika grupper uppskattar sin egen fysiska aktivitet genom enkätfrågor.

Andel invånare 16-84 år som är fysiskt aktiva minst 150 minuter per vecka

Datakälla: Folkhälsomyndigheten, Hälsa på lika villkor (HLV) samt Liv & Hälsa
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2018.
Senaste värdet:
68,7 % (2022).
Utgångsvärde:
63,2 % (2018).
Uppdaterad: 2024-02-03