Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Mål 3: Hälsa och välbefinnande

Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Mål 3: Hälsa och välbefinnande
Mål SDG.3

Hur går det för Falkenberg?

I Falkenberg uppger de flesta invånarna att man har en god hälsa och medellivslängden stiger något för såväl kvinnor som män. Ohälsotalen är dock ojämlikt fördelad. Människor utan arbete eller med kort utbildning uppvisar större ohälsa än de i arbete eller med lång utbildning. Fler invånare drabbas av psykisk ohälsa och kvinnor upplever större psykisk ohälsa än män. Minskad fysisk aktivitet är ett problem och andelen överviktiga och feta ökar och det gäller även barn. Vi behöver vara vaksamma på de så kallade livsstilssjukdomarna och arbeta aktivt med skyddsfaktorer exempelvis strukturerat folkhälsoarbete, social hänsyn i samhällsplanering, ett rikt föreningsliv och god utbildning.

Bedömning: Osäkert om målet kan uppnås Osäkert om målet kan uppnås

I Falkenberg uppger de flesta invånarna att man har en god hälsa och medellivslängden stiger något för såväl kvinnor som män. Ohälsotalen är dock ojämlikt fördelad. Människor utan arbete eller med kort utbildning uppvisar större ohälsa än de i arbete eller med lång utbildning. Fler invånare drabbas av psykisk ohälsa och kvinnor upplever större psykisk ohälsa än män. Minskad fysisk aktivitet är ett problem i hela befolkningen och andelen överviktiga och feta ökar (gäller även barn). Vi behöver vara vaksamma på de så kallade livsstilssjukdomarna och arbeta långsiktigt med skyddsfaktorer exempelvis strukturerat folkhälsoarbete, social hänsyn i samhällsplanering, ett rikt föreningsliv och god utbildning.

Uppdaterad: 2024-02-16