Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Vattendrag med god ekologisk status

Mål 6: Rent vatten och sanitet
Mål 6: Rent vatten och sanitet
Indikator SDG.6.3

Ett vattendrag med koppling till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län det har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel, och i Kolada redovisas för varje år i en cykel det resultat som tagits fram under cykeln. Varje kommun och län kommer därför t.ex. att ha samma resultat alla år 2010-2016. Cykel 1 avser 2004-2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021.

Andel vattendrag med god ekologisk status

Datakälla: VISS via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt rätt håll Utvecklingen går åt rätt håll sedan 2016.
Senaste värdet:
9,0 % (2022).
Utgångsvärde:
0,0 % (2016).
Uppdaterad: 2024-02-16