Gå direkt till sidans innehåll

Falkenbergs kommunHållbarometern

Sjöar med god ekologisk status

Mål 6: Rent vatten och sanitet
Mål 6: Rent vatten och sanitet
Indikator SDG.6.2

En sjö med koppling till flera kommuner eller län ingår i beräkningen för varje kommun eller län den har koppling till. Klassning görs successivt under en flerårscykel, och i Kolada redovisas för varje år i en cykel det resultat som tagits fram under cykeln. Varje kommun och län kommer därför t.ex. att ha samma resultat alla år 2010-2016. Cykel 1 avser 2004-2009, cykel 2 2010-2016 och cykel 3 2017-2021.

Andel sjöar med god ekologisk status

Datakälla: VISS via Kolada
Trend:
Utvecklingen går åt fel håll Utvecklingen går åt fel håll sedan 2016.
Senaste värdet:
27 % (2021).
Utgångsvärde:
40 % (2016).
Uppdaterad: 2023-09-13